Дата
Час проведення
Назва
24 Черв.
24.06 - 12:00 24.06 - :

Конституційне право людини на охорону здоров'я крізь призму медичної реформи

органiзатор не вказано, мiсто Київ
Інформація щодо акредитації: anna@ukrinform.com
Організатори: Національна академія медичних наук України; Національна асоціація адвокатів України.Учасники: Віталій Цимбалюк – академік, президент НАМН України;  Ірина Сенюта – д.ю.н., голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ГО "Фундація медичного права та біоетики України";  Оксана Кашинцева – к.ю.н., керівник секції фармацевтичного права Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувачка Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України;  Вікторія Коваль – голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України;  Лариса Матюха – д.м.н., професор, президент Української асоціації сімейної медицини, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Валерій Піщиков – д.м.н., професор, керівник управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами;  Володимир Онофрійчук – головний лікар Деражнянської центральної районної лікарні Хмельницької області.Модератори: Олексій Фазекош ― голова Ради адвокатів Закарпатської області;  Василь Лазоришинець ― академік НАМН України, директор ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України".Теми до обговорення:Роль медичної науки на сучасному етапі розвитку національної системи охорони здоров’я. Права людини та медична реформа: пошук нормативного балансу. Право людини на доступність лікарських засобів: ключові правореалізаційні проблеми та переваги. Реформа первинної медичної допомоги. Питання організації та управління медичного обслуговування населення на рівні високоспеціалізованої медичної допомоги в контексті реформи охорони здоров’я. Конституційні права медичних працівників.
Мiсце проведення заходу Укрінформ [Зала 2]